Theo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành Hải quan đã thực hiện triển khai các nội dung công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại và công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN). Công tác kiểm tra, giám sát hải quan được tập trung rà soát, hoàn thiện bài toán yêu cầu nghiệp vụ xây dựng quy trình thông quan thực hiện Hải quan số; tiếp tục tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/ĐU ngày 20-4-2022 thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách.

leftcenterrightdel

 Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì hội nghị.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, toàn ngành đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả, tính đến ngày 15-9, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.434 tỷ đồng; số thu NSNN ước đạt 253,969 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 99 vụ... Chỉ tính riêng trong quý III, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên. Đảng ủy cơ quan đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương đến 1.206 đảng viên tại 13 điểm cầu trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát…

Đối với phương hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong quý IV, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tiếp tục đề ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các đề án; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính theo thời hạn trong kế hoạch; xây dựng bài toán nghiệp vụ theo đề án hải quan số, hải quan thông minh…

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tiếp tục bám sát, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm. Đặc biệt, ngành Hải quan xây dựng Kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan tiếp tục thường xuyên giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên sai phạm. Triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan năm 2022.

HOÀNG LAN