leftcenterrightdel
 Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới.

Được thành lập ngày 23-3-2022, Nhóm công tác chung đã triển khai 40 chương trình với 42 nghiên cứu chuyên đề trong 8 lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và WB gồm chuyển đổi số; quan hệ đối tác công tư; phát thải carbon thấp; kinh tế tuần hoàn; phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực tài chính và quản lý tài sản công; quản lý ngập đô thị; quy hoạch và đầu tư phát triển TP Thủ Đức; giao thông đô thị. Tại phiên tổng kết, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại diện WB tại Việt Nam cùng nhau đánh giá, nêu bật những kết quả đã đạt được; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhóm công tác chung TP Hồ Chí Minh-WB trong thời gian tới.

XUÂN DUY