leftcenterrightdel

Công nhân thuộc Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh minh họa/TTXVN. 

Theo đó, nghị định quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Nghị định cũng nêu rõ về chính sách đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và người lao động tại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Cụ thể, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật về đất đai, thuế và pháp luật có liên quan. Được Nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để bảo đảm những khoản chi theo chế độ, định mức theo quy định của pháp luật...

BẢO LINH