Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-10-2022 đạt 585,43 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 73,98 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 407,21 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng tới 52,92 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 178,23 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 10-2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 466 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-10-2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 7,24 tỷ USD.

leftcenterrightdel

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 1-1-2022 đến 15-10-2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10-2022 đạt gần 14,11 tỷ USD, giảm 17,5% (tương ứng giảm 2,99 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 9-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-10-2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 296,34 tỷ USD, tăng 16,7% tương ứng tăng 42,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10-2022 đạt 10,45 tỷ USD, giảm 20,5%, tương ứng giảm 2,69 USD so với kỳ 2 tháng 9-2022. Tính đến hết ngày 15-10-2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 218,7 tỷ USD, tăng 17,5%, tương ứng tăng 32,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

leftcenterrightdel

Xếp dỡ hàng hóa container tại Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh minh họa: TTXVN 

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10-2022 đạt 13,64 tỷ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 1,02 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-10-2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 289,1 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 32,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 8,9 tỷ USD, giảm 8,2% (tương ứng giảm 793 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9-2022. Tính đến hết ngày 15-10-2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 188,5 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 20,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

PHƯƠNG MINH