Theo đồng chí Đinh Văn Thiệu, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, đề án, quy định làm cơ sở để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo.

Trong quý I mặc dù tình hình kinh tế của Khánh Hòa tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (GRDP) tăng 9,07%, song kết quả thu hút mới được các đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục giảm so với cùng kỳ, do hiện nay các quy hoạch làm cơ sở thu hút đầu tư của tỉnh vẫn đang trong quá trình thẩm định, chưa được trung ương phê duyệt; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh chậm được khởi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, thời gian tới tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức công bố và tập trung triển khai có hiệu quả các quy hoạch gồm: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; Quy hoạch chung khu đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự họp báo. 

Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh và phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức lập, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển đô thị của các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với các quy hoạch giai đoạn 2021-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN