Dự hội thảo có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…

leftcenterrightdel

Đoàn chủ tịch Hội thảo khoa học “Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển”. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung xung quanh những vấn đề về giá trị lịch sử, khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo khoa học “Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển”.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra Khánh Hòa hiện nay vẫn chưa phát triển đúng tầm, thấp xa với kỳ vọng của cả nước và cơ bản vẫn là địa phương khó phát triển. Do vậy, địa phương phải xác lập tầm nhìn, cách tiếp cận phát triển mới như, quy hoạch lại phát triển tỉnh trên tất cả các tuyến và các cấp; tăng cường liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng; xác định vị thế mới với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả từ trung ương.

leftcenterrightdel
 Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Con số 370 năm mà chúng ta chọn để kỷ niệm chỉ là một cái mốc tương đối của lịch sử. Đó là kết quả của lịch sử quan hệ bao gồm cả sự hòa hiếu và xung đột kéo dài giữa hai quốc gia cổ đại tồn tại trên lãnh thổ ngày nay của nước Việt Nam là Đại Việt và Champa. Bên cạnh đó, nói đến lịch sử của vùng đất tỉnh Khánh Hòa ngày nay không chỉ là lịch sử bắt đầu từ 370 năm trước mà bao gồm toàn bộ lịch sử từ khi con người tồn tại trên vùng đất này và đến nay là một bộ phận - một đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước Việt Nam đương đại. Do đó, những di sản của quá khứ sẽ là bệ đỡ để sự tiếp nhận và hội nhập có cơ sở phát triển một cách bền vững trên mảnh đất Khánh Hòa”.

leftcenterrightdel
 Nhà nghiên cứu Sử học Dương Trung Quốc. 

Tiếp cận vấn đề về “Khai thác giá trị tài nguyên, môi trường biển, đảo và phát triển kinh tế bền vững”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, đưa ra một số giải pháp hướng tới một nền kinh tế biển xanh, bền vững ở Khánh Hoà trong thời gian tới. Theo đó, phải bảo toàn nguồn vốn tự nhiên biển, phục hồi, tái tạo các hệ sinh thái biển, ven biển bị suy thoái là những giải pháp cấp thiết. Ngoài ra, việc tuyên truyền và giáo dục về tài nguyên đảo cần được quan tâm và thường xuyên tiến hành với các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là cộng đồng với các hình thức đa dạng và hiệu quả. Bên cạnh đó, phải xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ biển đạt trình độ khu vực và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực biển có chất lượng cao, có kỹ năng nghề biển đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế biển đất nước. Đặc biệt, chú trọng đào tạo và hỗ trợ cho con em ngư dân và người lao động trên biển nghèo vượt khó; đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực; rà soát, bố trí lại không gian phát triển và bảo tồn để bảo đảm tính liên kết và giảm thiểu xung đột lợi ích trong phát triển kinh tế biển.

leftcenterrightdel
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam. 

Hội thảo nhận được 146 bài viết, tham luận. Đây là những nội dung, chất liệu quý, đa chiều về các vấn đề trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh… Đồng thời phác thảo những định hướng, mục tiêu lớn để Khánh Hòa tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả cao trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: DUY HIỂN