Sách Trắng là ấn phẩm thường niên của EuroCham, đóng vai trò như một hướng dẫn toàn diện về bối cảnh pháp lý mà các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang đối mặt. Cuốn sách cung cấp chi tiết những thông tin về những thách thức đang cản trở tăng trưởng kinh tế và làm rõ các vấn đề liên quan tới những lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, việc làm và phát triển. Tập trung vào các giải pháp thiết thực, Sách Trắng trình bày các khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết các rào cản pháp lý này và tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Lễ ra mắt Sách Trắng. 

Đặc điểm nổi bật của Sách Trắng là tổng hợp các đóng góp từ 18 Tiểu ban ngành nghề của EuroCham. Kiến thức, kinh nghiệm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cung cấp một đánh giá toàn diện về môi trường pháp lý và những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

Tại đối thoại, sau khi lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Chúng tôi sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời đề xuất với Chính phủ xây dựng hệ thống pháp luật của Việt Nam tương thích với các cam kết của EVFTA và triển khai thực hiện thỏa thuận này thành công và hiệu quả hơn”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu giới thiệu ấn phẩm Sách Trắng.

Sách Trắng nhấn mạnh việc phát triển bền vững không chỉ đến từ việc giảm tác động của hoạt động kinh tế đối với môi trường mà còn giúp tạo ra các cơ hội kinh tế mới, xây dựng một tương lai bền vững hơn cho cả châu Âu và Việt Nam. Phát triển kinh tế xanh và bền vững là nền tảng của một tương lai tươi sáng hơn và Sách Trắng cung cấp một khuôn khổ có giá trị để đạt được mục tiêu đó.

Chủ tịch EuroCham Alain Cany nhấn mạnh, trong giai đoạn chuyển đổi sang một tương lai xanh và bền vững, mối quan hệ giữa Nhóm châu Âu và Việt Nam cho phép chúng ta tận dụng những triển vọng vô tận phía trước. EuroCham tin rằng nếu có thể giải quyết các thách thức nêu trong Sách Trắng, toàn bộ tiềm năng của EVFTA có thể được hiện thực hóa.

Nhận xét về tiến độ của EVFTA cho đến nay, Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho biết: “EVFTA là động lực thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy công nghệ và chuyên môn. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng tiềm năng còn rất nhiều, đặc biệt nếu các khuyến nghị chính của Sách Trắng được thực hiện”.

Tin, ảnh: HẢI YẾN