Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Đoàn Tuấn Linh đã điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cũng như những thành tựu to lớn của QĐND Việt Nam đạt được trong suốt 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân là ngày hội của truyền thống dựng và giữ nước, ngày hội tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đại sứ cũng khẳng định, Quốc phòng toàn dân của Việt Nam là nền quốc phòng “vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân”, đó là nền quốc phòng mang tính hòa bình, tự vệ...

Trước đó, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Bulgaria đã giới thiệu nội dung và những điểm mới trong Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019, nhấn mạnh bối cảnh tình hình và mục tiêu ban hành Sách Trắng của Việt Nam..., đồng thời trao tặng Sách Trắng cho đại diện Bộ Quốc phòng Bulgaria.

TTXVN