Nhấn mạnh việc công khai hóa thông tin doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm đầu tiên được công bố công khai trên toàn xã hội. Đây tiếp tục là sự khẳng định của Chính phủ, các bộ, ngành về việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn. Nội dung “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019” là bức tranh đầy đủ về bối cảnh, tổng quan sự phát triển của tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong năm 2018. Cuốn sách cũng đề xuất một số giải pháp và bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp tại nước ta. Thông tin doanh nghiệp cũng được cung cấp và phân tích ở các góc độ khác nhau theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp, theo địa bàn...

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ công bố.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam sẽ được biên soạn và công bố thường niên, kể từ năm 2019.

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 4 phần: (1) Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; (2) Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (3) Các giải pháp phát triển doanh nghiệp; (4) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (Toàn quốc); (5) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (Địa phương). Đồng thời cuốn sách cũng tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế của cả nước và các địa phương.

Dự kiến, ngày 22-7-2019, ấn phẩm Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê.

Tiếp đó, ngày 1-8-2019, bản in ấn phẩm Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 sẽ được phát hành.

leftcenterrightdel
Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp biên soạn, công bố ấn phẩm Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 cung cấp bức tranh khá đầy đủ, toàn diện về sự phát triển của doanh nghiệp nước ta năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018.

"Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các cộ, ngành và các địa phương cũng như các hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương; từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương", Phó thủ tướng khẳng định.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các bộ, ngành sử dụng Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hằng năm là nguồn thông tin chủ yếu phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp hiệu quả và bền vững.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẢO