Hội thảo được tổ chức với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện giảm thiểu phát thải nhà kính theo lộ trình; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính; các cơ chế hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải thông qua sàn giao dịch tín chỉ carbon, cơ chế bù trừ tín chỉ carbon sẽ được áp dụng thử nghiệm từ năm 2025, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến sản xuất bền vững.

leftcenterrightdel

TS Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học của Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp phát biểu tại hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học của Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp nhấn mạnh, việc giảm phát thải khí nhà kính là xu thế không thể đảo ngược, đặc biệt nếu các doanh nghiệp của Việt Nam muốn tham gia cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo các chuyên gia đã hướng dẫn các doanh nghiệp về phương pháp, cách thức xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính, phương pháp kiểm kê nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đơn giản hóa cách thức thực hiện và rút ngắn thời gian tính toán lượng phát thải khí nhà kính tại cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các chuyên gia cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tin, ảnh: LA DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan