leftcenterrightdel
Công ty Điện lực Điện Biên, họp triển khai phương án cung cấp và bảo đảm an toàn lưới điện. 

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động Lễ hội Hoa Ban năm 2023, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII, Công ty Điện lực Điện Biên đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức lễ hội tổng kiểm tra, rà soát nhu cầu công suất thực tế sử dụng nhất là tại khu vực diễn ra các buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc.

Các bộ phận chuyên môn rà soát việc thực hiện công tác CBM (phân tích sự cố) lưới trung áp và các thiết bị thuộc trạm, ưu tiên thực hiện trước các vị trí cấp điện lễ hội, ngày hội để nâng cao chất lượng và năng lực của các thiết bị đang vận hành trên lưới đảm bảo lưới điện vận hành an toàn liên tục.

Trạm biến áp 110/35/22kV E21.2 Điện Biên có công suất đạt 50MVA là nguồn cấp điện chính cho khu vực diễn ra chương trình lễ hội và ngày hội. Nguồn phát thủy điện tại Nhà máy Thủy điện Thác Bay, Thủy điện Nà Lơi, Trạm Thủy điện Thác Trắng, Trạm Thủy điện Pá Khoang và nguồn phát điện diezen tại chỗ là nguồn dự phòng. Đặc biệt, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành cho nhân dân trong việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Hằng ngày nhân viên kỹ thuật của Công ty Điện lực Điện Biên và Điện lực TP Điện Biên Phủ, phối hợp kiểm tra hệ thống cột, trạm và đường tải cũng như hệ thống lưới điện. Tại các đầu mối khu dân cư, các nhân viên đều kiểm tra tỉ mỉ công tác an toàn và hệ thống cấp điện, nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những hỏng hóc, sự cố phát sinh, không để gián đoạn xảy ra.

leftcenterrightdel
 Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên, kiểm tra, vận hành máy phát dự phòng diezel.

Theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Điện lực TP Điện Biên Phủ: Từ cuối tháng 11-2022, đơn vị đã chú trọng củng cố nguồn lưới điện, kiểm tra, xử lý những khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện, tập trung vào những vị trí diễn ra các sự kiện; tổ chức vệ sinh sứ công nghiệp, lập phương án phục vụ điện. Đơn vị chú trọng nắm bắt kết dây của lưới điện, của từng địa điểm; đặc biệt là tại trạm biến áp Trung tâm Hội nghị và Sân Quảng trường 7-5, sân Trung tâm Giao lưu văn hóa tỉnh. Nắm rõ các vị trí tủ cung cấp điện, cầu dao đảo chiều, áp tô mát tại các tủ điện khi phải thao tác tại khu vực Sân Quảng trường 7-5; thường xuyên kiểm tra thiết bị tại các khu vực chính. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn phòng chống cháy nổ, như: Không thả diều, thiết bị bay tại các khu vực có đường dây, thiết bị lưới điện và trạm điện; không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố…

leftcenterrightdel
Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên, kiểm tra an toàn hệ thống cấp điện 

Theo kế hoạch, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội và ngày hội diễn ra tại các địa điểm chính thuộc TP Điện Biên Phủ và Khu di tích Quốc gia Thành Bản Phủ, huyện Điện Biên. Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo Điện lực TP Điện Biên Phủ huy động cấp điện tại 5 trạm biến áp, 4 máy phát điện dự phòng với tổng công suất 1380kW, 5 thủy điện khu vực và các nguồn điện mặt trời mái nhà với tổng công suất trên 3500 kWp.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ hội Hoa Ban năm 2023, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH