Chỉ số xanh cấp tỉnh là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.

Mục tiêu của chỉ số xanh là thúc đẩy các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, góp phần thu hút các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường và các dự án “xanh”, chất lượng cho Việt Nam.

leftcenterrightdel

Các đại biểu chủ trì tại hội thảo Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và công bố Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) diễn ra tại Trà Vinh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Ủy viên ban Thường trực, Phó tổng thư ký VCCI cho biết, ngày 11-4-2023 tại Hà Nội, VCCI lần đầu tiên đã công bố Chỉ số xanh. Chỉ số xanh được đánh giá theo 4 chỉ số thành phần: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường; Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Đây sẽ là một công cụ chính sách hữu ích, có thể bổ trợ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện môi trường đảm bảo phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới. Chỉ số xanh sẽ được công bố như một phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được công bố hằng năm.

leftcenterrightdel
Ông Đậu Anh Tuấn, Ủy viên ban Thường trực, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông tin về Chỉ số xanh PGI.

Là địa phương có chỉ số xanh cao nhất nước, ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản đối với công tác bảo vệ môi trường. Cùng đó, đưa ra nhiều kế hoạch triển khai thực hiện, toàn hệ thống chính trị chú trọng công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

"Đây là động lực to lớn để bộ máy chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những cải cách, đổi mới tiến bộ hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, luôn hướng đến vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh, cũng nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh theo tinh thần Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chiến lược quốc gia ứng với phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với môi trường, lắng nghe thêm các ý kiến từ cơ quan quản lý địa phương, các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp địa phương… về những định hướng phát triển bộ chỉ số quan trọng này giai đoạn tới.

Tin, ảnh: THÚY AN