Được AFD tài trợ thông qua Quỹ 2050 Facility và phối hợp triển khai với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) và Cục BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các báo cáo trên được xây dựng dựa trên kết quả cuối cùng của Dự án nghiên cứu GEMMES Việt Nam của AFD.

leftcenterrightdel
Hai báo cáo. Ảnh: AFD

Theo đó, Báo cáo “Tác động của BĐKH quốc gia và thích ứng-Báo cáo cuối cùng” cung cấp một loạt kịch bản khí hậu mới cho Việt Nam, xem xét, đánh giá các cơ hội phát triển công nghiệp và công nghệ cho quốc gia trong “cuộc đua xanh” và thực hiện đánh giá các tác động của BĐKH đối với chiến lược thích ứng ở cấp độ kinh tế vĩ mô.

Báo cáo thứ hai xem xét đánh giá mức độ phù hợp của các kế hoạch phát triển hoặc thích ứng hiện có cho đồng bằng sông Mê Công đối với những thay đổi về môi trường hiện nay và trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng, những áp lực môi trường hiện tại vẫn chưa được tính tới một cách đầy đủ.

NGỌC MINH