Theo đó, Thông tư quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành khung giá phát điện hằng năm cho nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi.

Đối tượng áp dụng tại dự thảo Thông tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cá nhân, tổ chức tham gia triển khai đầu tư, xây dựng các nhà máy điện mặt trời, điện gió, điện sử dụng chất thải rắn, điện sinh khối trừ các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT.

Nguyên tắc xây dựng giá cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời là dải giá trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa được xây dựng và ban hành hằng năm.

Giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn được tính bằng: Giá cố định bình quân + với giá vận hành bảo dưỡng cố định.

leftcenterrightdel

Các dự án điện gió, điện mặt trời sẽ có khung giá mới. Ảnh minh họa: EVN 

Thông tư cũng đưa ra phương pháp, công thức tính giá dựa trên các thông số liên quan như chi phí đầu tư, vận hành, bảo dưỡng cố định, lãi suất, giao nhận điện...

Bố cục dự thảo thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 15 điều và 1 phụ lục bao gồm:

Chương I. Quy định chung, quy định về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ.

Chương II. Phương pháp xây dựng khung giá phát điện quy định về: Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện; Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn; Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện gió chuẩn.

Chương III. Trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành khung giá phát điện quy định về trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện.

Chương V. Điều khoản thi hành quy định về trách nhiệm của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; quy định về hiệu lực thi hành.

Những điểm mới của dự thảo Thông tư giá điện gió và mặt trời

- Về cơ sở để lựa chọn quy mô công suất cho nhà điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn:

Được xác định trên cơ sở quy mô công suất phổ biến trong các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió được lựa chọn nhà đầu tư theo Quy hoạch điện 8 do hiện nay trong Quy hoạch điện 8 không quy định công suất của dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió cụ thể, chỉ quy định tổng công suất theo từng vùng miền. 

- Về việc tính khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời theo miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Quy hoạch điện 8 khuyến khích, ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời tại miền Bắc, nơi có cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn nhiều so với miền Trung và miền Nam. Do đó để khuyến khích đầu tư nhà máy điện mặt trời tại miền Bắc, cần có cơ chế khung giá cao hơn (do sản lượng điện năng nhận được thấp) miền Trung và miền Nam. Theo nội dung tại dự thảo Thông tư, khung giá phát điện sẽ được xác định trên cơ sở cường độ bức xạ mặt trời của từng miền.

- Về việc tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn đối với các thông số đầu vào để tính toán khung giá

Theo quy định tại Luật Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị tính toán khung giá, trình Bộ Công Thương thẩm định và ban hành. Do đó, dự thảo Thông tư tiếp tục quy định EVN xây dựng và EVN có thể lựa chọn các tổ chức, đơn vị tư vấn phù hợp để thu thập số liệu đầu vào.

- Về việc xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình

Cục Điều tiết Điện lực đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư. Cụ thể, trường hợp cần thiết, đặc biệt những năm có nhiều nhà máy điện mặt trời, điện gió thỏa thuận giá điện với EVN, Bộ Công Thương sẽ thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình.

 

Toàn văn Thông tư Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió tại đây.

MINH AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.