leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục thống kê 
Đồ họa: TÔ NGỌC