Số khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt năm qua của EVNNPC cũng tiếp tục tăng, đạt 87,5% và vượt 8,23% so với chỉ tiêu được giao.

Trong năm 2023, toàn EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.345 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,52 ngày, giảm 0,24 ngày so với năm 2022, giảm 3,48 ngày so với quy định của EVN. 

Theo dự báo, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVNNPC trong năm nay 2024 sẽ chịu nhiều hơn nữa các tác động, ảnh hưởng của yếu tố thị trường, các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập, tham gia sâu rộng hơn vào thị trường toàn cầu.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/qdnd.vn 

 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết, đơn vị sẽ nỗ lực cao nhất để đạt các mục tiêu về sản xuất kinh doanh, cung ứng điện nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, giảm thiểu tai nạn trong dân; nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tổng công ty sẽ quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ các dự án đã đưa vào danh mục trọng điểm của Ban chỉ đạo các công trình trong quy hoạch điện lực, các dự án trung hạ áp bao gồm các dự án giải tỏa thủy điện và các khu vực phụ tải tăng cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải và chống quá tải hệ thống điện, đảm bảo vận hành kinh tế hệ thống điện trong Tổng công ty. 

Theo kế hoạch năm nay, EVNNPC đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 97,15 tỷ kWh, tăng trưởng 7,49% so với năm 2023. Một số công ty điện lực dự kiến tăng trưởng thương phẩm cao: Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng.

Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa phấn đấu đạt trên 94,63%, 100% phương tiện đo trên lưới đảm bảo hiệu lực đo lường; tổn thất điện năng năm 2024 đạt 4,0% giảm 0,07% so với thực hiện năm 2023, phấn đấu về đích trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. 

Năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 90,38 tỷ kWh, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành kế hoạch EVN giao; trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 61,73% và tăng trưởng giảm 0,11% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 30,81% và tăng trưởng 12,03% so với cùng kỳ, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng 3,11% và tăng trưởng 16,67%...

Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty đạt 4,07%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giảm 0,03% so với thực hiện năm 2022. Đặc biệt với nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung, hạ áp nên tỷ lệ tổn thất lưới điện trung áp Tổng công ty đạt 1,90%, hạ áp đạt 4,4%.   

Về đầu tư xây dựng các dự án 110k V, trong năm, toàn EVNNPC đã thực hiện khởi công được 52, đóng điện 55 dự án, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 34 dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật 46 dự án, hoàn thành 100% theo kế hoạch...

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.