Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặt câu hỏi liên quan đến việc chậm thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đại biểu Nguyễn Danh Tú (đoàn Kiên Giang) nêu vấn đề, đến nay, số lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa được thực hiện còn lớn, trong đó đáng lưu ý có nguyên nhân chưa thực hiện thuộc về trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết việc xem xét trách nhiệm đối với các kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa đúng quy định cũng như các giải pháp khắc phục tình trạng kết luận kiến nghị kiểm toán không thực hiện được do chính trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết nguyên nhân của tình trạng kiến nghị kiểm toán chậm được thực hiện gồm có 4 nhóm nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân từ đối tượng, đơn vị được kiểm toán; liên quan đến bên thứ ba; liên quan đến kiểm toán và một số nguyên nhân khác. 

leftcenterrightdel
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Trong 4 nhóm nguyên nhân về chậm thực hiện kết luận kiến nghị của kiểm toán, nguyên nhân trách nhiệm của kiểm toán chiếm 0,4%. Có một số lý do dẫn đến nguyên nhân này, thứ nhất là kiến nghị của kiểm toán chưa tâm phục khẩu phục, đơn vị được kiểm toán đang khiếu nại theo quy định. Thứ 2, có những kết luận, kiến nghị của kiểm toán đúng nhưng không thực hiện được. Thứ 3 là do đơn vị chưa thực hiện. 

Về nguyên nhân kết luận, kiến nghị của kiểm toán chưa chính xác, chưa tâm phục, khẩu phục, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán. Để thực hiện việc này, cần hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao năng lực, trình độ của kiểm toán viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các đoàn kiểm toán để đưa ra kiến nghị chính xác.

Bên cạnh đó, có những kiến nghị của kiểm toán không thực hiện được vì đơn vị phải thực hiện đã giải thể phá sản với pháp nhân, đối với thể nhân đã về hưu, chết, mất tích. Những trường hợp này, về thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước như thuế, phí, pháp luật đã có quy định nhưng Luật Kiểm toán Nhà nước chưa có, do vậy vẫn phải theo dõi.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, đây cũng là tồn tại của Luật Kiểm toán Nhà nước mà Kiểm toán Nhà nước đang chỉ đạo tổng kết, rà soát và sẽ báo cáo Quốc hội để sửa đổi theo hướng quy định cụ thể về việc đã thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn về lĩnh vực kiểm toán. Ảnh: TRỌNG HẢI

Liên quan đến việc đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần làm tốt 3 việc. Thứ nhất là xây dựng thiết chế phòng ngừa hiệu quả, chặt chẽ để không thể tham nhũng. Thứ hai là xây dựng thiết chế phát hiện, xử lý nghiêm minh để không dám tham nhũng. Thứ ba là xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý để không cần, không muốn tham nhũng.

Về việc làm sao để hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ năng lực của cán bộ, công chức. Đặc biệt, hoàn thiện thể chế để quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng công chức, ở từng vị trí phải làm gì và không được làm gì, rõ trách nhiệm gắn với quyền lợi, đi đôi với kiểm tra giám sát để lượng hóa được công tác đánh giá cán bộ, thuận lợi cho việc sử dụng cán bộ.

Liên quan đến vấn đề tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước thừa nhận có tình trạng tham nhũng tiêu cực, nhưng rất ít, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Kiểm toán nhà nước kiên quyết loại bỏ những “con sâu” này để giữ được đạo đức chuẩn mực.

Luật Kiểm toán Nhà nước cũng đã ghi rất rõ những hành vi không được làm, bị nghiêm cấm đối với Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước. Trong hoạt động của mình, kiểm toán có những chuẩn mực về công vụ. Trong thời gian tới, Kiểm toán nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản để kiểm soát chặt chẽ hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực của những cá nhân trong thực hiện công vụ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp này. 

MẠNH HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.