Theo báo cáo trên, 65% DNGĐ Việt Nam tham gia khảo sát dự báo DN sẽ tăng trưởng trong năm 2021. Triển vọng cho năm 2022 tích cực hơn, với 3 trong 4 lãnh đạo được hỏi tự tin về tăng trưởng DN và 33% dự kiến tăng trưởng sẽ diễn ra “nhanh” và “mạnh mẽ”-cao hơn tỷ lệ ghi nhận được ở cấp độ khu vực là 28% và trên toàn cầu là 21%.

Hướng đến những kỳ vọng tăng trưởng này, báo cáo cho biết, mở rộng kinh doanh và ứng dụng công nghệ là những ưu tiên hàng đầu của DNGĐ tại Việt Nam. 55% lãnh đạo DNGĐ khẳng định, sẽ tập trung phát triển đưa sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường; 52% cho biết, sẽ ưu tiên tăng cường ứng dụng các công nghệ mới. Trong bối cảnh đại dịch đang đánh dấu những thay đổi mang tính lâu dài, việc nhìn nhận lại hoặc triển khai các mô hình kinh doanh mới cũng là mối quan tâm ưu tiên đối với 52% các DN được khảo sát.

Phân tích từ báo cáo cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của các DNGĐ theo hướng đa dạng hóa kinh doanh và có cơ cấu quản lý bởi nhân sự ngoài gia đình nhiều hơn. 45% DNGĐ đang hướng tới các mục tiêu kinh doanh đa dạng hơn trong 5 năm tới, cho thấy nhu cầu tạo ra nguồn thu bền vững để sẵn sàng cho những gián đoạn có thể xảy ra trong tương lai. Theo báo cáo, 52% DNGĐ Việt Nam tham gia khảo sát dự kiến thế hệ kế nghiệp sẽ trở thành cổ đông chính trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, chỉ 36% DN cho biết đã định sẵn kế hoạch kế thừa một cách chính thức và minh bạch. “Các DNGĐ đang phải thích ứng với tốc độ thay đổi chưa từng có. Bên cạnh kế hoạch chiến lược, các DNGĐ cần tập trung đồng đều vào việc xây dựng kế hoạch kế thừa”, ông Johnathan Ooi, lãnh đạo dịch vụ DNGĐ và tư nhân tại PwC Việt Nam nhấn mạnh.

Từ chia sẻ của các đại diện DNGĐ, báo cáo trên cũng làm rõ những trăn trở, thách thức cần tháo gỡ và đưa ra định hướng đề xuất cho các DN để bảo vệ di sản và vươn lên mạnh mẽ hơn trong môi trường kinh doanh, xã hội đang thay đổi.

PHƯƠNG VŨ