Đổi mới quy trình quản lý, điều hành

Nói về hoạt động của Binh đoàn 11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết: Những năm qua, tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, trật tự xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình thời tiết, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh xảy ra, Nhà nước thắt chặt đầu tư công, tiếp thị tạo việc làm cạnh tranh gay gắt. Binh đoàn lại thực hiện nhiệm vụ địa bàn phân tán ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo trải dài khắp cả nước và cả nước bạn Lào. Từ thực tế trên Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Binh đoàn 11 chỉ đạo trực tiếp tại công trình.

Để Binh đoàn không ngừng phát triển, đạt thành tích ngày một cao hơn, lãnh đạo Binh đoàn đã xác định điều kiện tiên quyết là phải quản lý tốt, điều hành tốt. Do vậy, 5 năm qua, Binh đoàn 11 đã đẩy mạnh đổi mới quy trình điều hành, quản lý trong sản xuất kinh doanh theo hướng khoán đi đôi với quản lý trực tiếp các dự án, công trình có quy mô lớn và phức tạp. Binh đoàn quán triệt nhiệm vụ chính trị trung tâm, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực tiễn. Từ đó đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Binh đoàn đề ra và các chỉ tiêu kế hoạch Bộ Quốc phòng giao hằng năm.

Binh đoàn lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, bám nắm tình hình diễn biến công trường, kịp thời phát hiện và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công. Cùng với đó, xây dựng biện pháp thi công phù hợp, trên cơ sở đọc kỹ bản vẽ, nghiên cứu thực địa, tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí máy.

Binh đoàn đã hoàn thành quy trình quản lý chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, áp dụng công nghệ BIM vào sản xuất. Từ đó, tất cả các đơn vị trong Binh đoàn thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và kỹ thuật công trình; đưa công nghệ mới vào phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng, tiến độ, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để triển khai được các hoạt động một cách hiệu quả, đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo, tuyển dụng và xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Đột phá về công tác quản lý tài chính

Những năm qua, Binh đoàn 11 đã khắc phục việc hạch toán treo chi phí. Hệ thống sổ sách kế toán được hoàn thiện theo quy định, quy trình cấp ứng vốn phục vụ sản xuất thực hiện chặt chẽ.

Binh đoàn xác định cụ thể tồn đọng tài chính đối với tổ chức và cá nhân, từ đó có nhiều biện pháp quyết liệt trong thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cũ, công nợ cá nhân. Nhờ vậy, Binh đoàn đã khắc phục cơ bản những hệ lụy về tài chính do nhiều năm trước để lại.

Rà soát đánh giá thực chất tình hình tài chính của Binh đoàn về vốn chủ sở hữu, tài sản… nhằm tháo gỡ những khó khăn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hằng năm tổ chức kiểm toán độc lập lấy kết quả phục vụ quyết toán tài chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra để phát hiện những sai phạm, kịp thời chấn chỉnh trong quản lý, hạch toán kế toán của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt đối với đơn vị có tồn đọng tài chính. Công tác hồ sơ nội nghiệp, hồ sơ thanh toán A-B, hồ sơ quyết toán nội bộ có sự chuyển biến về chất, nhằm thu hồi vốn nhanh cho sản xuất.

Chủ trương “Khoán đi đôi với quản” từng bước đi vào nền nếp. Binh đoàn quản lý chặt chẽ vốn chủ sở hữu tại các công ty cổ phần, công ty liên kết, thường xuyên kiểm soát hạn mức vay ngân hàng của các đơn vị, cảnh báo nguy cơ rủi ro về tài chính. Các số liệu tài chính đã phản ánh thực chất kết quả sản xuất kinh doanh, không có biểu hiện “lãi giả, lỗ thật”. Nhờ vậy, Binh đoàn 11 đã được Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị lành mạnh về tài chính, không nợ thuế, không nợ bảo hiểm các loại.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Binh đoàn 11 và chỉ huy Công ty 96 kiểm tra chất lượng thi công mặt đường đường tuần tra Biên giới tỉnh Đắk Nông.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp thị, đấu thầu

Với Binh đoàn, muốn phát triển sản xuất kinh doanh, công tác tiếp thị, đấu thầu cần được tiến hành hiệu quả. Để có thể tiếp thị tốt, đấu thầu hiệu quả thì vị thế, uy tín của Binh đoàn phải được củng cố. Chính vì vậy, với mỗi công trình, mỗi dự án đều được thực hiện trách nhiệm, tâm huyết. Nhờ vậy, 100% các công trình bàn giao chủ đầu tư được đánh giá cao về chất lượng, kỹ, mỹ thuật. Nhiều công trình được Bộ Xây dựng công nhận đạt chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam. Trong thi công, Binh đoàn chấp hành nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sản xuất. Thương hiệu Binh đoàn 11 ngày càng phát triển, từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường xây dựng trong và ngoài nước.  

Binh đoàn luôn làm tốt công tác khảo sát, đánh giá các dự án công trình, kiên quyết không tham gia các dự án chưa đủ các yếu tốt pháp lý, nguồn vốn không rõ ràng, không trúng thầu bằng mọi giá. Nhờ vậy, 5 năm qua, Binh đoàn đã tham gia đấu thầu trúng thầu đạt tỷ lệ hơn 75%, nhiều dự án có giá trị lớn, kết cấu công trình phức tạp, công trình có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, Binh đoàn 11 được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao thi công Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc, khẳng định vị thế, uy tín, chất lượng thi công của Binh đoàn.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, có hướng đi đúng, Binh đoàn 11 đã không ngừng phát triển, đạt được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020 so với nhiệm kỳ 2010-2015, giá trị sản xuất đạt 31.791 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, tăng 198,6% so với nhiệm kỳ trước; doanh thu đạt 29.615 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch nhiệm kỳ, bằng 93,1% giá trị sản xuất, tăng 212% so với nhiệm kỳ trước; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 2,17%; thu nhập bình quân đạt 12,61 triệu đồng/người/tháng đạt 120% kế hoạch nhiệm kỳ.

Bài và ảnh: XUÂN DŨNG - VIỆT CƯỜNG