Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó chủ tịch VCCI nhấn mạnh: Diễn đàn tập trung thảo luận, trao đổi để hướng đến mục tiêu xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho các lãnh đạo vùng đồng bằng sông Hồng trong việc chỉ đạo hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương; xây dựng và phát triển các khu, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng theo tinh thần Nghị quyết 30 - NQ/TW.

leftcenterrightdel

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

 

Ông Trần Minh Hoan, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định khẳng định: Trong giai đoạn vừa qua, các địa phương đã thực hiện việc hỗ trợ, xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng chưa có tính thống nhất và đồng bộ. Một số địa phương trong vùng, trong khu vực thiếu tính kết nối và chia sẻ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn. 

Vì vậy, để phát triển hệ sinh thái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng, ông Trần Minh Hoan cho rằng, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng cần sát cánh, đồng hành cùng nhau trong một số nội dung hoạt động cụ thể như: Hợp tác chia sẻ thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các điển hình khởi nghiệp của các địa phương trong vùng. Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung với quy mô vùng với đầy đủ các hạng mục, bao gồm cả khu ươm tạo công nghệ và khu không gian sáng tạo để các công ty khởi nghiệp trong vùng có thể sử dụng. Phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức, hội thảo, sự kiện cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, hiện nay, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hiệu quả và có tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái đang là mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện. Việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia phải gắn và xuất phát từ việc xây dựng hệ sinh thái tại địa phương, đây chính là nguồn lực quốc gia đóng vai trò khởi tạo, gợi mở. Tập trung khai thác nguồn lực địa phương sẽ tạo tính bền vững, lâu dài cho sự phát triển của hệ sinh thái quốc gia.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại diễn đàn.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị, cần tập trung vào con người, phát triển đào tạo, giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng hệ thống cơ sở khoa học - thực tiễn, nòng cốt trong việc đảm nhiệm hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm và ứng dụng các quy trình công nghệ mới, các thiết bị, công cụ mới vào sản xuất; cải tiến và hệ thống hóa công nghệ truyền thống, nâng cao trình độ công nghệ; đi đầu trong việc lựa chọn, tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ công nghệ mới của thế giới vào phát triển các ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. 

Tin, ảnh: LA DUY