Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia thông báo không tổ chức đấu giá tần số C3 (3800-3900 MHz), lý do vì không đủ số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá tối thiểu theo quy định.

Trước đó, ngày 20-2-2024, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 Quốc gia phát hành thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 3 khối băng tần B1 (2500-2600 MHz); C3 (3800-3900 MHz) và C2 (3700-3800 MHz) cho 5G. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 8, 14 và 19-3-2024. Khối băng tần C3 (3800-3900 MHz) sẽ tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 14-3-2024.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và kết quả thu khoản tiền đặt trước, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia thông báo danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Theo đó, có một doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia đấu giá, do không nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá theo quy định. Do vậy, đơn vị tổ chức (Công ty Đấu giá hợp danh số 5 quốc gia) không tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz) này.

Giá khởi điểm của khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) và C3 (3800-3900 MHz) là hơn 1.956 tỷ đồng với 15 năm sử dụng.

Trước đó, tại phiên đấu giá ngày 8-3, Viettel đã trúng đấu giá quyền sử dụng “băng tần vàng” B1 (2500- 2600 MHz).

Băng tần B1 được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo (cho 4G và 5G). 2 khối băng tần còn lại được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 (5G) và các phiên bản tiếp theo.

Ngoài việc đấu giá khối băng tần C3 không thành ngày 14-3, theo kế hoạch, khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) sẽ được đấu giá vào ngày 19-3 tới.

leftcenterrightdel

Tại phiên đấu giá ngày 8-3, Viettel đã trúng đấu giá quyền sử dụng “băng tần vàng” B1 (2500- 2600 MHz). 

Theo quy định, sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600 MHz, doanh nghiệp cam kết triển khai tối thiểu 3.000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần 2500-2600 MHz. Doanh nghiệp phải cam kết chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 2500-2600 MHz muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần này.

Tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 2500-2600 MHz, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 30% số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện đã cam kết triển khai trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600 MHz.

Sau 2 năm từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 3700-3800 MHz hoặc băng tần 3800-3900 MHz, doanh nghiệp phải cam kết triển khai tối thiểu 3.000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần trúng đấu giá tương ứng. Doanh nghiệp phải cam kết chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 3700-3800 MHz hoặc băng tần 3800-3900 MHz muộn nhất 12 tháng từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần trúng đấu giá tương ứng.

Tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 3700-3800 MHz hoặc băng tần 3800-3900 MHz, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 30% số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện đã cam kết triển khai trong 2 năm đầu tiên từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần trúng đấu giá tương ứng.

HỒNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.