Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông thông công khai Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600MHz và băng tần 3700-3900MHz để các đơn vị, doanh nghiệp liên quan biết và triển khai thực hiện.

Cụ thể, băng tần 2500-2600MHz được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo (cho 4G và 5G), sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD). Băng tần 3700-3900MHz được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 (5G) và các phiên bản tiếp theo, sử dụng TDD.

Hai băng tần đấu giá nêu trên (2500-2600MHz và 3700-3900MHz) được chia làm 3 khối băng tần đấu giá, gồm: Băng tần 2500-2600MHz có tên khối băng tần là B1, độ rộng 100MHz, tần số từ 2.500MHz đến 2.600MHz.

Băng tần 3.700-3900MHz được chia làm 2 khối đấu giá, mỗi khối có độ rộng 100MHz: Khối C2 từ 3.700MHz đến 3.800MHz; khối C3 từ 3800MHz đến 3900MHz. Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.

Giá khởi điểm của khối băng tần B1 (2500-2600MHz) là 3.983.257.500.000 đồng. Giá khởi điểm của khối băng tần C2 (3700-3.800MHz) là 1.956.892.500.000 đồng. Giá khởi điểm của khối băng tần C3 (3.800-3.900MHz) là 1.956.892.500.000 đồng.

leftcenterrightdel

Có 3 khối băng tần cho 5G được đưa ra đấu giá, mỗi doanh nghiệp chỉ được phép trúng tối đa 1 khối băng tần. Ảnh minh họa

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá cho khối băng tần B1 là 50 tỷ đồng. Bước giá áp dụng cho khối băng tần C2 và C3 là 25 tỷ đồng. Doanh nghiệp tham gia đấu khối băng tần B1 phải đặt trước 200 tỷ đồng; doanh nghiệp tham giá đấu giá khối băng tần C2 và C3 đặt trước 100 tỷ đồng/khối. Việc đấu giá các khối băng tần được thực hiện lần lượt theo thứ tự: B1, C3, C2. Mỗi doanh nghiệp được trúng tối đa 1 khối băng tần.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra các yêu cầu cam kết triển khai mạng viễn thông áp dụng cho đấu giá quyền sử dụng tần số với băng tần 2.500-2.600MHz như sau: Sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600 MHz, cam kết triển khai tối thiểu 3.000 trạm phát sóng (BTS) 5G; nhà mạng cam kết chính thức cung cấp dịch vụ muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép (ngoài việc triển khai 3000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần 2500-2600 MHz, có thể triển khai BTS 4G); tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ phải triển khai tối thiểu 30% số lượng BTS.

Các yêu cầu cam kết triển khai mạng viễn thông áp dụng cho đấu giá quyền sử dụng tần số với băng tần 3700-3900MHz như sau: Sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 3700-3800MHz hoặc băng tần 3800-3900MHz, triển khai tối thiểu 3000 trạm BTS; phải chính thức cung cấp dịch vụ muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần; tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 30% số BTS đã cam kết…

VIỆT NGA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.