Năm 2024, triển khai thương mại hóa mạng 5G

Năm 2024, triển khai thương mại hóa mạng 5G

Đấu giá ba băng tần để triển khai mạng 4G và 5G tại Việt Nam

Đấu giá ba băng tần để triển khai mạng 4G và 5G tại Việt Nam

Viettel thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng

Viettel thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng

Mạng 4G, 5G sẽ thay thế internet cố định?

Mạng 4G, 5G sẽ thay thế internet cố định?

Ra mắt điện thoại trang bị bộ vi xử lý mạng 5G nhanh nhất

Ra mắt điện thoại trang bị bộ vi xử lý mạng 5G nhanh nhất