Theo Bộ TT&TT, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 653.284 tỷ đồng, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,7% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng). Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 16.053 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Bộ TT&TT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23-2-2024 về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2-2-2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11-1-2024 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.    

Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 601/BTTTT-TTTT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng Công nghệ số để làm việc tốt hơn”; Quyết định số 249/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch năm 2024 của Bộ TT&TT triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo. 

Bộ TT&TT đã chỉ đạo, cập nhật hơn 3.000 kênh nội dung được khuyến nghị chọn quảng cáo. Đây là lần thứ 3 danh sách này được Bộ TT&TT công bố công khai. Việc xây dựng và công bố White List và Black List là một trong những giải pháp được Bộ triển khai từ giữa năm 2022 nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet.

Trong tháng 3-2024, Bộ TT&TT, trình ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để đăng ký Luật Công nghiệp công nghệ số vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội khóa XV.

Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở; Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tổ chức đấu giá các băng tần 2600 MHz và 3700 MHz (băng tần mạng 5G) cho thông tin di động IMT. Triển khai đánh giá các cổng dịch vụ công, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công.

THIÊN HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.