Chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của nhà trường sau 30 năm thành lập.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sớm khẳng định được vị thế là trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của cả nước, với nhiều thành tựu nổi bật trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

leftcenterrightdel

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Để Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới với những thời cơ, vận hội mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, nhà trường tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đặc biệt là, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, nhân cách và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; gắn kết mật thiết giữa giáo dục, đào tạo với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế; coi trọng và có chính sách đột phá chăm lo, phát triển đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, nhà trường nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu học thuật với các quốc gia, tổ chức đối tác quan trọng có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. Nhà trường cũng cần chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu; đẩy mạnh liên kết, hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu mang tầm quốc gia, quốc tế, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống giáo dục đại học nước nhà sẽ tạo đột phá trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.