Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20 được thành phố và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các ấn phẩm lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống được xuất bản tăng về số lượng và chất lượng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ năm 2018 - 2022, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn nhiều công trình lịch sử Đảng; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân biên soạn các ấn phẩm lịch sử từ nguồn sách của thành phố, tổng số 203 công trình; trong đó, cấp thành phố là 59 công trình; cấp quận, huyện là 32 ấn phẩm; cấp phường, xã, thị trấn là 75 ấn phẩm và 37 ấn phẩm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc. Nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử, Thành ủy đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm in kỷ yếu và phát hành sách.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Đến nay, có 22/22 quận, huyện, TP Thủ Đức và 281/312 phường, xã, thị trấn đã biên soạn, xuất bản công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1975 và giai đoạn từ năm 1975 đến những năm gần đây.

Công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống được các cấp, các ngành đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt sử dụng hiệu quả mạng intenet, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, làm cho lịch sử Đảng thấm sâu hơn vào mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 20; đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương; chú trọng bổ sung những quan điểm mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các công trình nghiên cứu chuyên sâu; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực làm công tác lịch sử Đảng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lịch sử Đảng; nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh khen thưởng 26 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 20.

Tin, ảnh: CHÂU GIANG