Tọa đàm do Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

leftcenterrightdel
Ông Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đặng Văn Huấn, Phó giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP cho biết: Cốt lõi của mô hình bồi dưỡng mới là chuyển từ hoạt động bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tại địa phương và đội ngũ giảng viên chủ chốt của 8 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP.

Từ Chương trình ETEP, giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được truy cập các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và các nguồn học liệu thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với tài liệu, học liệu gốc để tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS tại chỗ, thường xuyên, liên tục có hỗ trợ.

Hiện đã có 60/63 sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên hệ thống LMS. Số lượng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hoàn thành 6 mô đun bồi dưỡng là 30.127 đạt 105.3% so với thỏa thuận thực hiện Chương trình (PA). Trong đó có 26.319 giáo viên phổ thông cốt cán và 3.815 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

leftcenterrightdel
Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ tại tọa đàm. 

Đội ngũ cốt cán đã hỗ trợ cho hơn 500.000 giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành 5 mô đun bồi dưỡng, trong đó có trên 96% số lượng người học trên hệ thống LMS hài lòng với chương trình bồi dưỡng cũng như phương thức bồi dưỡng có sử dụng công nghệ thông tin.

Việc học tập trên hệ thống LMS đã đạt được mục tiêu kép, vừa nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; vừa giúp cho giáo viên phổ thông nâng cao được năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

Tin, ảnh: THÁI AN