Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, giảng viên lý luận chính trị đến từ các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tại Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của hai nước, trong đó chú trọng việc hiểu đúng, vận dụng đúng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn đất nước, hướng đến mục tiêu cao nhất: Với Việt Nam là xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ; với Trung Quốc là trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt thông qua con đường hiện đại hóa Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 GS, TS Lê Văn Lợi phát biểu.

Phát biểu báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh: Thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng ở các trường đại học tại Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã có sự đổi mới theo hướng tích cực, chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Phạm Minh Sơn phát biểu.

Hội thảo nhận được 85 bài tham luận và lắng nghe 7 báo cáo tham luận cùng nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và các nhà khoa học tại hội trường.

Những ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ các nội dung khoa học xoay quanh chủ đề của Hội thảo với những vấn đề chủ yếu sau: Khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là hệ tư tưởng của hai nước mà là một học thuyết khoa học và cách mạng trong lịch sử nhân loại; phân tích, đánh giá khách quan về thực trạng trong nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học tại Việt Nam và Trung Quốc hiện nay. Theo đó, phần lớn các trường đại học đều nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của các môn khoa học Mác - Lênin, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, coi việc dạy và học các môn khoa học lý luận chính trị nói chung và khoa học Mác - Lênin nói riêng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; có sự đầu tư thích đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác – Lênin.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vi Hồng Nguyệt, giảng viên, Phó bí thư Học viện Thương mại, Đại học Dân tộc Quảng Tây trình bày tham luận.
leftcenterrightdel
 PGS, TS Mai Đức Ngọc phát biểu kết luận hội thảo.

Một số đại biểu, nhà khoa học chia sẻ những kinh nghiệm giá trị, đề xuất các định hướng, giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học tại Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định: Với nhiều góc tiếp cận chủ đề Hội thảo khác nhau, những ý kiến tham luận, các bài viết của các nhà khoa học cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích, góp phần giải quyết những vấn đề nóng hổi đang đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học tại Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều mô hình hay, bài học kinh nghiệm sâu sắc, các đề xuất, giải pháp có giá trị cao đưa ra trong Hội thảo sẽ là cơ sở để Học viện Báo chí và Tuyên truyền xây dựng kiến nghị với Đảng và Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MAI NGHIÊM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.