Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Vusta và các hội ngành toàn quốc đã cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh toàn xã hội vừa trải qua đại dịch Covid-19, đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, được lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Vusta đã thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách về xây dựng phát triển đất nước qua các hoạt động về hoạt động tư vấn phản biện, về khoa học công nghệ, các hoạt động phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực...

Bên cạnh đó, khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ như tổ chức triển khai thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc; Lễ tôn vinh trí thức hội tiêu biểu năm 2022... đã tạo ra nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với đất nước, các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Vusta xác định tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến phát biểu và mong muốn các hội ngành toàn quốc sẽ tích cực tham gia đóng góp sức lực nhiều hơn nữa vào các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Vusta là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Tin, ảnh: LA DUY