Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Vusta đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của Vusta. Theo đó, Vusta là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề xuất với Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét, đồng thuận với Vusta về Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Vusta trình Ban Bí thư, theo đó khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức, với Vusta là không thay đổi, đó là: Vusta là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, do Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, có hệ thống từ Trung ương tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

 
leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Các đại biểu cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Vusta thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức trong hệ thống Vusta, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay của Vusta. Đồng chí cho biết sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc để tổng hợp trình Ban Bí thư.

leftcenterrightdel

Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Vusta cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, làm nổi bật hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Đồng chí yêu cầu Vusta chủ động hơn trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đây là một trong những nhiệm vụ mà Đảng giao cho Vusta tuy nhiên qua báo cáo chưa thấy liên hiệp hội làm nổi bật nhiệm vụ này.

Đồng chí cho rằng, Vusta là tổ chức có số lượng lớn thành viên là đội ngũ trí thức, đây là lực lượng giỏi và tinh hoa. Vì vậy Đảng đoàn, lãnh đạo Vusta cần tích cực vận động tư tưởng, tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối của Đảng để đội ngũ trí thức tham gia tích cực hơn trong đấu tranh với thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Tin, ảnh: LA DUY