Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 15-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhằm tháo gỡ những khó khăn đưa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phát triển vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vào xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đề xuất nhiều giải pháp trong việc củng cố kiện toàn bộ máy, đóng góp vào các dự thảo các văn kiện, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức... nhằm tập hợp tốt hơn nữa những đóng góp của các nhà khoa học vào phát triển đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào những thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là Liên hiệp hội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo Thủ tướng, việc Chính phủ phối hợp tốt với Liên hiệp hội để phát huy vai trò của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào hoạch định chính sách, điều hành, các dự án lớn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành theo chức năng của Chính phủ. Do vậy, Chính phủ phải có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Liên hiệp hội phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm của Chính phủ...  

TTXVN