leftcenterrightdel

Em Nguyễn Thị Mai Anh và em Nguyễn Bình Giang nhận giải Ba REGENERON ISEF 2023. Ảnh: moet.gov.vn

Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay có 61 quốc gia, vùng lãnh thổ với 1.302 dự án của 1.600 học sinh tham gia. Việt Nam có 7 dự án tham dự hội thi và là một trong số 33 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đoạt giải chính thức. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 7 dự án tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay được lựa chọn từ 143 dự án đã tham dự cuộc thi cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023.

ĐỨC NAM