Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TƯ ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

leftcenterrightdel

Hà Nội: Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội. Ảnh minh họa: TTXVN 

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 9-11-2023 về triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, toàn thành phố sẽ tập trung 4 nội dung gồm: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao năng lực cơ bản và trình độ của người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục; xây dựng các mô hình học tập trong xã hội.

Đáng chú ý, thành phố phấn đấu có 80% cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 70% trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; 80-85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 90% cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 90% trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục.

NGỌC ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.