Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Đề án được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1331, ngày 24-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Sau hội thảo xin ý kiến chuyên gia, Trung ương Đoàn sẽ xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan trước khi hoàn thiện, báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại hội thảo.

Dự thảo đề án xác lập 2 mục tiêu lớn.

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong kỷ nguyên số hóa.

Hai là, tạo sức đề kháng để thanh thiếu nhi chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc", tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo. 

Triển khai đề án, thanh thiếu nhi sẽ được tiếp cận, cung cấp các thông tin tích cực. Thông qua các trang mạng, diễn đàn do đề án xây dựng, thanh niên được gắn kết, thúc đẩy nhận thức đúng đắn, bồi đắp kiến thức, tạo động lực trong học tập, lao động, công tác.

Đoàn thanh niên các cấp sẽ có thêm nhiều cơ chế, điều kiện, nguồn lực, sản phẩm để đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; đồng thời rà soát, củng cố tổ chức, bộ máy, kỹ thuật, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác này cho thanh thiếu nhi.

Cùng với đó, việc triển khai đề án sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo ra những sản phẩm, hoạt động tuyên truyền; tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và xã hội, phục vụ cho chính nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức và đất nước. Đề án còn góp phần tạo môi trường mạng xã hội tích cực, lành mạnh, an toàn.

leftcenterrightdel
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo. 

Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến phát biểu đã phân tích làm rõ, bổ sung thêm một số nội dung trong dự thảo đề án, tập trung vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và xã hội, trong đó có trách nhiệm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng, giáo dục cho thanh thiếu nhi có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: ĐÀO HỒNG - XUÂN TÙNG