Sau 3 năm triển khai đề án, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCM ĐĐLS) cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của các địa phương, nhấtt là trong ngành GD&ĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được những kết quả đó, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục LTCM ĐĐLS cho đoàn viên, thanh niên, HSSV, triển khai rộng khắp ở các địa phương và cơ sở đào tạo. 

Chương trình nội dung giáo dục LTCM ĐĐLS trong nhà trường đã bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phương pháp dạy học được đổi mới ở từng cấp học; các môn, như: Đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục lý luận chính trị... được dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo... Các nội dung giáo dục LTCM ĐĐLS, kỹ năng sống cho HSSV được thể hiện rõ, xuyên suốt trong chương trình giáo dục từ phổ thông đến đại học. Bộ tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục chính khóa các cấp học cũng được hoàn thiện.

leftcenterrightdel

Sinh viên Đại học Thái Nguyên biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Minh Anh

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo lồng ghép, tích hợp nhiều nội dung; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động lao động tập thể, chương trình ngoại khóa, trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp; đưa nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc vào hệ thống giáo dục phổ thông; mô hình các câu lạc bộ tài năng, nghiên cứu khoa học, STEM của HSSV được thành lập và hoạt động hiệu quả... Nhiều học sinh phổ thông, sinh viên đại học đã tham gia thi Olympic các môn học, sáng tạo khoa học kỹ thuật... đoạt giải cao ở khu vực và quốc tế. Điều đó khẳng định, những đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đã tạo điều kiện phát huy phẩm chất, năng lực người học, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách con người Việt Nam mới, thế hệ công dân tương lai của đất nước.

Từ những việc làm cụ thể đó, tính đến hết năm học 2017-2018, 100% cơ sở giáo dục phổ thông đã triển khai thực hiện giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình môn học và hoạt động giáo dục, trong đó chủ yếu là trong các môn: Đạo đức, giáo dục công dân, ngữ văn, lịch sử và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. 100% HSSV được học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, cả nước có hơn 455.700 đoàn viên là HSSV được kết nạp vào Đảng. Số lượng trường học đã ban hành và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học đạt 72,8% so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2020; hoạt động chào cờ, trực tiếp hát Quốc ca trong các buổi lễ của cán bộ quản lý, nhà giáo và HSSV được thực hiện nền nếp trong nhà trường.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu được đặt ra đến năm 2020 của đề án, ngành GD&ĐT sẽ triển khai đồng bộ một số nội dung, giải pháp. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục LTCM ĐĐLS cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Tăng cường tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả; tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT cũng tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, ĐĐLS cho HSSV, thanh niên, thiếu niên; xây dựng mạng lưới thông tin chính trị tư tưởng trên môi trường mạng trong các cơ sở giáo dục; chú trọng xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV; tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện, trải nghiệm tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; các nội dung xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực; đẩy mạnh triển khai sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện các phong trào thi đua của tổ chức đoàn, hội, đội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với HSSV.

Ngành GD&ĐT cũng tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo; hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, nhà giáo, cộng tác viên, cán bộ đoàn, hội, đội nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của đề án; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo; hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác HSSV; tạo cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của HSSV làm cộng tác viên trong công tác giáo dục LTCM ĐĐLS tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tổ chức tuyên truyền cho các bậc cha mẹ về quyền, nghĩa vụ, bổn phận của trẻ em; giáo dục văn hóa ứng xử mẫu mực, trách nhiệm nêu gương trong giáo dục nhân cách cho HSSV; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong việc xây dụng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

BÙI VĂN LINH

Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo