leftcenterrightdel
Toàn cảnh chương trình đối thoại tại các điểm cầu. Ảnh: Báo Nhân Dân 

Với chủ đề “Khát vọng sinh viên Việt Nam”, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam muốn truyền đến hội viên, sinh viên khát vọng được cống hiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát triển bền vững. Một số nội dung trọng tâm khác đã được trao đổi trong chương trình như: Công tác triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; xu hướng chuyển đổi số trong công tác hội và phong trào sinh viên; sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội...

MINH ĐỨC