Hội ngộ và tôn vinh đóng góp của cựu sinh viên trong quan hệ Việt Nam – Australia

Hội ngộ và tôn vinh đóng góp của cựu sinh viên trong quan hệ Việt Nam – Australia

6.800 cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối

6.800 cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối

Sôi nổi Ngày hội tân sinh viên “S-Fest 2022”

Sôi nổi Ngày hội tân sinh viên “S-Fest 2022”

Hơn 300 sinh viên tham gia đối thoại, giao lưu về chủ đề “8 tỷ người - Một thế giới với những quyền năng vô hạn”

Hơn 300 sinh viên tham gia đối thoại, giao lưu về chủ đề “8 tỷ người - Một thế giới với những quyền năng vô hạn”

Tăng cường tình đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào – Campuchia

Tăng cường tình đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào – Campuchia

Trang bị kiến thức, kỹ năng và đạo đức cho sinh viên

Trang bị kiến thức, kỹ năng và đạo đức cho sinh viên

Sôi động như sinh viên đá bóng

Sôi động như sinh viên đá bóng