1. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

leftcenterrightdel
 

2. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

leftcenterrightdel
 

3. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)

leftcenterrightdel
 

4. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội)

leftcenterrightdel
 

NGỌC LÂM