Như vậy, cùng với 3 Trường: Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có 5 trường, được thành lập theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018).

Bộ máy vận hành của Đại học Bách khoa Hà Nội được tối ưu theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp mạnh các mặt hoạt động cho các đơn vị chuyên môn; quản trị, điều hành tập trung theo chiến lược và các quy chế, quy định chung do Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành, người học được cấp bằng duy nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Việc thành lập 5 trường của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những bước đi hoàn thiện cơ cấu đại học với cấu trúc chặt chẽ, hệ thống quản trị, điều hành hiện đại; hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài; hoàn thiện lại quy chế tổ chức và hoạt động… Hướng tới mô hình đại học - mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành – theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

leftcenterrightdel
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thành lập thêm 2 trường. 

* Trường Vật liệu (Đại học Bách khoa Hà Nội) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu; Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang; Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Polyme và Compozit và Bộ môn Công nghệ In.

Các đối tượng nghiên cứu chính của Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội - bao gồm: Vật liệu kim loại và phi kim loại, vật liệu điện tử và quang tử, vật liệu composite, vật liệu y sinh, vật liệu năng lượng, vật liệu nano… với các hướng nghiên cứu điển hình: Tính chất vật lý, hóa học, cơ học... của vật liệu; mô phỏng tính toán vật liệu; mô phỏng tính toán các quá trình công nghệ; nghiên cứu phát triển các hệ vật liệu tiên tiến, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nguồn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào đời sống; giải mã công nghệ, tư vấn công nghệ. (Xem chi tiết về Trường Vật liệu TẠI ĐÂY).

leftcenterrightdel
GS, TS Hoàng Trung Hải, Hiệu trưởng Trường Vật liệu (thứ hai từ phải sang) nhận quyết định. 

* Trường Hóa và Khoa học sự sống (Đại học Bách khoa Hà Nội) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Viện: Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên. Trường có đội ngũ giảng viên và cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao với hơn 90% giảng viên có học vị tiến sĩ và gần 40% giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư. 

Trường Hóa và Khoa học sự sống đào tạo các ngành Hóa học, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa dược, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. Đây là những ngành vốn gần nhau về kiến thức cơ sở ngành, thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật chủ đạo, mang tính bền vững. Trường có các trung tâm, các phòng thí nghiệm nghiên cứu đồng bộ hiện đại kết hợp với phương pháp giảng dạy tiên tiến, qua đó sẽ mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đa dạng hóa nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. (Xem chi tiết Trường Hóa và Khoa học sự sống TẠI ĐÂY).

leftcenterrightdel
PGS, TS Chu Kỳ Sơn, Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống (thứ hai từ trái sang) nhận quyết định. 

Khẳng định tầm quan trọng, đáp ứng hơi thở thực tiễn của các lĩnh vực mà các trường mới thành lập sẽ tham gia đào tạo, GS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: “Với việc thành lập này, cơ cấu tổ chức của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được tối ưu theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân công mạnh theo các quy chế mà đại học ban hành. Đại học Bách khoa Hà Nội tin tưởng vào sự phát triển, quyết tâm của hai trường sẽ vượt qua những khó khăn thử thách thời kỳ đầu thành lập. Cùng với sự chuyên nghiệp, đoàn kết, thống nhất trong hoạt động; kinh nghiệm từ 3 trường đã thành lập trước đó, Trường Vật liệu và Trường Hóa và Khoa học sự sống sẽ sớm ổn định, đi vào phát triển góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tin, ảnh: HÀ THÀNH