leftcenterrightdel
Các nhà giáo được tôn vinh. Ảnh Báo Bình Phước 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và tri ân các thầy, cô giáo đã có công vun trồng, bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ học sinh của quê hương, đất nước, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay cũng như những khó khăn trong công tác giáo dục hiện nay. Qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ ngành giáo dục cũng nắm được những khó khăn, vướng mắc, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo của địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước đã trao các hình thức khen thưởng trong công tác giáo dục cho 10 tập thể, 31 nhà giáo tiêu biểu trong thời gian qua. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh dịp này là những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục – đào tạo; có tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, đoàn kết, tâm huyết, có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục của địa phương.

LONG PHÚC