Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đối thoại dân chủ với sĩ quan

Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đối thoại dân chủ với sĩ quan