Thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân, Phó chính ủy nhà trường dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và hơn 570 cán bộ chủ chốt, sĩ quan trong toàn trường.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 chủ trì quán triệt các nghị quyết, kết luận. 

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã thông báo, quán triệt các nội dung Kết luận số 66-KL/TW ngày 15-11-2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 71-KL/TW ngày 16-2-2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-2-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26-2-2024 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo…

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn trường thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức đối với nội dung các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng cho mọi đối tượng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Đội ngũ giảng viên các khoa cập nhật những nội dung cơ bản và những điểm mới từ nghị quyết, kết luận vào giảng dạy, học tập, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn; khuyến khích cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia luyện tập thể dục, thể thao; hằng năm, tham gia hội thao quân sự phấn đấu đạt giải cao.

Tin, ảnh: HUY ĐANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.