Trường Sĩ quan Lục quân 2 gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường quan Lục quân 2 gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ chủ chốt Trường Sĩ quan Lục quân 2

Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ chủ chốt Trường quan Lục quân 2

“Bông hồng thép” của Trường Sĩ quan Lục quân 2

“Bông hồng thép” của Trường quan Lục quân 2

Trường Sĩ quan Lục quân 2 tọa đàm về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trường quan Lục quân 2 tọa đàm về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng