Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng”

Trường quan Lục quân 2 trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng”

Trường Sĩ quan Lục quân 2 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Trường quan Lục quân 2 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

“Ngày chủ nhật đỏ” ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

“Ngày chủ nhật đỏ” ở Trường quan Lục quân 2

Vui Tết quân ngũ tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Vui Tết quân ngũ tại Trường quan Lục quân 2

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra, chúc Tết tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 và các đơn vị thuộc Quân khu 7

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra, chúc Tết tại Trường quan Lục quân 2 và các đơn vị thuộc Quân khu 7

Nét đẹp chính quy dưới mái Trường Sĩ quan Lục quân 2

Nét đẹp chính quy dưới mái Trường quan Lục quân 2

Trường Sĩ quan Lục quân 2 phát động hiến máu tình nguyện

Trường quan Lục quân 2 phát động hiến máu tình nguyện