Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Quốc Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 dự và phát biểu.

Những năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tập trung nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo cho các đối tượng theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa”. 

Đồng thời, tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng, nâng cao chất lượng dạy - học theo hướng lấy người học làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn với giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách của học viên. Bổ sung những nội dung mới, phù hợp, nhằm phát triển năng lực toàn diện của người học, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Phạm Quốc Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao thưởng tặng các cá nhân đạt kết quả cao trong khóa học.

Học viên khóa 55 đào tạo giảng viên quân sự, trong thời gian được đào tạo tại nhà trường, đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, có ý thức phấn đấu thường xuyên, liên tục, hoàn thành tốt chương trình, nội dung của khóa học và các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, luôn nêu cao ý thức và tinh thần tự giác trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của nhà trường, đơn vị; thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các hội thi, hội thao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi; 1 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng.  

Sau lễ tốt nghiệp, các đồng chí học viên sẽ về các đơn vị công tác, góp phần bổ sung lực lượng giảng viên quân sự trong toàn quân.

Tin ảnh: CHU HUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.