Trước yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực bậc cao phục vụ Quân đội, tháng 9-1989, Học viện Kỹ thuật Quân sự triển khai thí điểm đào tạo lớp cao học khóa 1. Do số lượng học viên đào tạo cao học ngày càng tăng, ngày 25-4-1994, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự ký quyết định thành lập Khối quản lý học viên Sau đại học trực thuộc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Sau đại học.

Đại tá Lê Bá Khải, Hệ trưởng Hệ Quản lý học viên Sau đại học cho biết: “Trong điều kiện học viên thuộc nhiều đối tượng, đội ngũ cán bộ khung của hệ lại mỏng về số lượng, biến động quân số, Đảng ủy, chỉ huy Hệ luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo bước đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và nghiên cứu khoa học của đơn vị”.  

leftcenterrightdel

Nền nếp học tập được duy trì theo đúng quy định.

leftcenterrightdel

Học viên tích cực tham gia hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Đội ngũ cán bộ của hệ đã tích cực đổi mới phương pháp công tác, tác phong chỉ huy phù hợp với đối tượng quản lý. Đơn vị luôn tạo thuận lợi về thời gian, môi trường để học viên độc lập nghiên cứu, đi đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực tập, thu thập tài liệu, học hỏi, tham khảo kiến thức thực tiễn.

Trên cơ sở nắm chắc nội dung, chương trình và kế hoạch huấn luyện của các đối tượng đào tạo, Hệ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thực hiện bám lớp, nắm tình hình học tập trên giảng đường, thao trường, bãi tập của cán bộ quản lý học viên. Đơn vị duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục, đào tạo, nhất là quy chế trong thi và kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, kiên quyết xử lý những trường hợp chấp hành quy chế, quy định chưa nghiêm.

Với đặc thù khối lượng kiến thức lớn, hàm lượng khoa học cao, học viên đào tạo sau đại học cần nhiều thời gian tự học, tự nghiên cứu. Bên cạnh đó một số đồng chí học viên phải sắp xếp thời gian để cân đối việc học tập và giải quyết việc gia đình. Trung úy Nguyễn Thị Khánh Linh, học viên Lớp Cao học 35A, Hệ Quản lý học viên Sau đại học chia sẻ: “Trong quá trình học tập, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự hướng dẫn, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trong Học viện. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy thường xuyên bám nắm, quan tâm, động viên, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên trong đơn vị yên tâm học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Hoạt động xây dựng chính quy, luyện tập đội ngũ được duy trì nghiêm túc. 
leftcenterright
Học viên tham gia hoạt động hiến máu vì cộng đồng. 

Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên, học viên Hệ Quản lý học viên Sau đại học luôn đoàn kết, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực không ngừng, Hệ được tặng 2 bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng Học viện Kỹ thuật Quân sự tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; bằng khen về thành tích tham gia Hội nghị “Các nhà khoa học trẻ”…

Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết: “Trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu ngày càng cao về công tác quản lý học viên, lãnh đạo, chỉ huy Hệ Quản lý học viên Sau đại học luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nhanh chóng triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao cho. Những học viên do Hệ quản lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập trở về các đơn vị trong toàn quân đã trở thành những đồng chí lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt của các đơn vị, làm chủ về khoa học kỹ thuật quân sự”.

Bài và ảnh: TIẾN GIÁP- NINH HOAN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.