Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, thời gian qua, Học viện Quốc phòng đã tổ chức thành công 95 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 6.000 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội, Công an và các địa phương, từ đó nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng. 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96 sẽ tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Bên cạnh đó, học viên sẽ được nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng… xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; luyện tập về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Đồng thời, nghiên cứu thực tế, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với một số đơn vị, cơ quan và địa phương.

leftcenterrightdel

Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96 và lãnh đạo Học viện Quốc phòng chụp hình lưu niệm. 

Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, giúp nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: THU THẢO

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.