Tham gia khóa học, các học viên đã được nghiên cứu một số nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

leftcenterrightdel

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng phát biểu bế giảng khóa học. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ bế giảng. 

Cũng trong khóa học, các học viên được nghiên cứu thực tế, tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị Quân đội và địa phương, như: Sư đoàn BB 10, Quân đoàn 3, Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty 74, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Binh đoàn 12, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Đỗ Văn Bảnh trao chứng nhận cho học viên. 
leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Học viện Quốc phòng cùng các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu bế giảng khóa học, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học; đồng thời nhấn mạnh: Khóa học là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quý để các học viên nâng cao trình độ nhận thức, tư duy dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Các đồng chí học viên cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định, kết luận của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cập nhật những nội dung mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Tin, ảnh: THU THẢO 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Nhà trường Quân đội xem các tin, bài liên quan.