leftcenterrightdel

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng cho biết, trong 6 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20, Quân đội nhân dân Lào khóa 6 được nghiên cứu về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ XXI; những vấn đề về khủng bố, chống khủng bố, an ninh phi truyền thống, chiến lược chống diễn biến hòa bình, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế...

Các học viên đã được nghiên cứu thực tế tại các đơn vị quân đội và địa phương, thực hành tập bài xây dựng quyết tâm phòng thủ trên một hướng chiến lược, nghiên cứu truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ bế giảng. 

Đối với lớp cao học khóa 30, khóa 31 Quân đội nhân dân Việt Nam và khóa 25 Quân đội nhân dân Lào, trong 2 năm học tập, ngoài các kiến thức chung, các học viên được đào tạo kiến thức chuyên sâu theo chuyên ngành, được nghiên cứu thực tế các nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tri thức quân sự hiện đại và truyền thống, giải quyết tốt những vấn đề về nghệ thuật quân sự đặt ra trong tình hình mới.

Với phương pháp dạy học tích cực theo phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, Học viện Quốc phòng đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất” là dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất gắn với “2 thiết thực” là nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực; cùng với sự chủ động, nỗ lực của các học viên, đến nay, các khóa học đã đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả, 100% học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Quốc phòng cùng các học viên. 

Đồng chí Chính ủy Học viện Quốc phòng bày tỏ tin tưởng rằng, sau các khóa học này, các đồng chí học viên sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao năng lực nghiên cứu, nhận định tình hình, dự báo chiến lược và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tầm cao hơn; quán triệt sâu sắc các chiến lược về quốc phòng, quân sự, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; vận dụng sáng tạo và hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh tại các cơ quan và đơn vị.

Tiếp tục đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường củng cố và giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới... Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: THU THẢO

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.