Báo cáo tổng kết của Học viện Kỹ thuật Quân sự tập trung đánh giá: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan) được cấp ủy, tổ chức đảng, Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu tại hội nghị. 

 

leftcenterrightdel

Các đại biểu Học viện Kỹ thuật Quân sự dự hội nghị tổng kết. 

Nội dung phổ biến, tuyên truyền toàn diện, tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị, quy định, thông tư, hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, khoa, viện, trung tâm và đơn vị quản lý học viên. Hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú, có tính giáo dục, thuyết phục cao; kết hợp giữa học tập, sinh hoạt theo chuyên đề với tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động, sinh hoạt tập trung; trên truyền thanh nội bộ, website và các trang mạng của học viện. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, kinh nghiệm, uy tín, phương pháp, tác phong sư phạm tốt trong tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Sĩ quan.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Sĩ quan với giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Sĩ quan với các phong trào thi đua, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh... Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao, thống nhất từ nhận thức đến tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đảng ủy, Ban giám đốc học viện luôn nhất quán xác định việc triển khai thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn học viện, trước hết là của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể hóa các chính sách vào quy chế lãnh đạo, quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trong toàn học viện; quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, bảo đảm tốt điều kiện làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác, hậu phương gia đình, tạo động lực phấn đấu, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn của đội ngũ sĩ quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Sĩ quan từ năm 1999 đến nay; đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện công tác này...

Tin, ảnh: NINH HOAN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.