Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trên các mặt công tác trong năm học vừa qua; đề ra phương hướng, chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2022-2023; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc học viện; Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy học viện.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của Học viện Kỹ thuật quân sự cho thấy, năm học 2021-2022, học viện đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị các cấp; tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ học viện lần thứ X, Nghị quyết lãnh đạo năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua Quy hoạch phát triển các khoa, viện, trung tâm đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo; chủ động triển khai công tác chuẩn bị đào tạo giai đoạn 1.

Quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì nền nếp. Hoạt động thông tin khoa học quân sự đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, quân sự hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thường xuyên đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị toàn diện, hiệu quả, công tác xây dựng Đảng được tăng cường; tình hình chính trị tư tưởng toàn học viện ổn định, đoàn kết thống nhất cao;...

Công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2021-2022 đã được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm sát chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Năm học qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn học viện phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, gương mẫu, sẵn sàng xung phong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác thi đua, khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU